Nước khoáng Tiền Hải

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Nước khoáng Tiền Hải 1500 ml

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Thái Bình, các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ Nước khoáng Tiền Hải.
Nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý này, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng tại đây. Và thương hiệu Nước khoáng Tiền Hải, với 4 dòng sản phẩm, được hình thành.
Nước khoáng Tiền Hải là nước khoáng duy nhất được khai thác ở độ sâu 450 m so với mặt nước biển, trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP CODE-2003, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT.
Nước khoáng Tiền Hải được khai thác ở độ sâu nhất Việt Nam, sản xuất hoàn toàn trên dây truyền công nghệ hiện đại chính vì thế sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.
Nước khoáng Tiền Hải có vị hơi đậm chứa đủ các thành phần khoáng chất như: Ca++, Mg++, I-, … và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải là nước khoáng kiềm Cacbonnate nhẹ, có tác dụng phòng chống bệnh Gout, tốt cho tiêu hóa và da mịn màng.
Sản phẩm Nước khoáng Tiền Hải 1500 ml được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT BLUESEA 
Tel: (04) 3768.9567 - (04) 3748.0206
Tên mặt hàng    : Nước khoáng Tiền Hải 1500 ml
Hãng sản xuất   : Tiền Hải
Dung tích          : 1500 ml
Xuất xứ             : Việt Nam
Mô tả                : 12 chai/thùng


Nước khoáng Tiền Hải 500 ml

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Thái Bình, các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ Nước khoáng Tiền Hải.
Nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý này, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng tại đây. Và thương hiệu Nước khoáng Tiền Hải, với 4 dòng sản phẩm, được hình thành.
Nước khoáng Tiền Hải là nước khoáng duy nhất được khai thác ở độ sâu 450 m so với mặt nước biển, trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP CODE-2003, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT.
Nước khoáng Tiền Hải được khai thác ở độ sâu nhất Việt Nam, sản xuất hoàn toàn trên dây truyền công nghệ hiện đại chính vì thế sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.
Nước khoáng Tiền Hải có vị hơi đậm chứa đủ các thành phần khoáng chất như: Ca++, Mg++, I-, … và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải là nước khoáng kiềm Cacbonnate nhẹ, có tác dụng phòng chống bệnh Gout, tốt cho tiêu hóa và da mịn màng.
Sản phẩm Nước khoáng Tiền Hải 500 ml được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT BLUESEA 
Tel: (04) 3768.9567 - (04) 3748.0206
Tên mặt hàng    : Nước khoáng Tiền Hải 500 ml
Hãng sản xuất   : Tiền Hải
Dung tích          : 500 ml
Xuất xứ             : Việt Nam
Mô tả                : 24 chai/thùng


Nước khoáng Tiền Hải 500 ml có ga

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Thái Bình, các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ Nước khoáng Tiền Hải.
Nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý này, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng tại đây. Và thương hiệu Nước khoáng Tiền Hải, với 4 dòng sản phẩm, được hình thành.
Nước khoáng Tiền Hải là nước khoáng duy nhất được khai thác ở độ sâu 450 m so với mặt nước biển, trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP CODE-2003, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT.
Nước khoáng Tiền Hải được khai thác ở độ sâu nhất Việt Nam, sản xuất hoàn toàn trên dây truyền công nghệ hiện đại chính vì thế sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.
Nước khoáng Tiền Hải có vị hơi đậm chứa đủ các thành phần khoáng chất như: Ca++, Mg++, I-, … và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải là nước khoáng kiềm Cacbonnate nhẹ, có tác dụng phòng chống bệnh Gout, tốt cho tiêu hóa và da mịn màng.
Sản phẩm Nước khoáng Tiền Hải 500 ml có ga được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT BLUESEA 
Tel: (04) 3768.9567 - (04) 3748.0206
Hãng sản xuất   : Tiền Hải
Dung tích          : 500 ml
Xuất xứ             : Việt Nam
Mô tả                : 24 chai/thùng


Nước khoáng Tiền Hải 350 ml

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Thái Bình, các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ Nước khoáng Tiền Hải.
Nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý này, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng tại đây. Và thương hiệu Nước khoáng Tiền Hải, với 4 dòng sản phẩm, được hình thành.
Nước khoáng Tiền Hải là nước khoáng duy nhất được khai thác ở độ sâu 450 m so với mặt nước biển, trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP CODE-2003, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT.
Nước khoáng Tiền Hải được khai thác ở độ sâu nhất Việt Nam, sản xuất hoàn toàn trên dây truyền công nghệ hiện đại chính vì thế sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.
Nước khoáng Tiền Hải có vị hơi đậm chứa đủ các thành phần khoáng chất như: Ca++, Mg++, I-, … và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải là nước khoáng kiềm Cacbonnate nhẹ, có tác dụng phòng chống bệnh Gout, tốt cho tiêu hóa và da mịn màng.
Sản phẩm Nước khoáng Tiền Hải 350 ml được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT BLUESEA 
Tel: (04) 3768.9567 - (04) 3748.0206
Tên mặt hàng    : Nước khoáng Tiền Hải 350 ml
Hãng sản xuất   : Tiền Hải
Dung tích          : 350 ml
Xuất xứ             : Việt Nam
Mô tả                : 24 chai/thùng


Nước khoáng Tiền Hải 19.5 lít

Những năm 80 của thế kỷ trước, khi thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Thái Bình, các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ Nước khoáng Tiền Hải.
Nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý này, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng tại đây. Và thương hiệu Nước khoáng Tiền Hải, với 4 dòng sản phẩm, được hình thành.
Nước khoáng Tiền Hải là nước khoáng duy nhất được khai thác ở độ sâu 450 m so với mặt nước biển, trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP CODE-2003, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN 6-2:2010/BYT.
Nước khoáng Tiền Hải được khai thác ở độ sâu nhất Việt Nam, sản xuất hoàn toàn trên dây truyền công nghệ hiện đại chính vì thế sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.
Nước khoáng Tiền Hải có vị hơi đậm chứa đủ các thành phần khoáng chất như: Ca++, Mg++, I-, … và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, Nước khoáng thiên nhiên Tiền Hải  nước khoáng kiềm Cacbonnate nhẹ, có tác dụng phòng chống bệnh Gout, tốt cho tiêu hóa và da mịn màng.
Sản phẩm Nước khoáng Tiền Hải 19.5 lít được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT BLUESEA 
Tel: (04) 3768.9567 - (04) 3748.0206
Tên mặt hàng    : Nước khoáng Tiền Hải 19.5 lít 
Hãng sản xuất   : Tiền Hải
Dung tích          : 19.5 lít
Xuất xứ             : Việt Nam

Mô tả                : Bình 5 gallons


Bài đăng phổ biến